Свръхмодерна интелигентна система за управление чрез ABB i-bus® KNX – технология бе инсталирана в smart апартамент в жилищна сграда „Панорама София“

09-10-2015

В новоизградения smart апартамент в жилищен проект „Панорама София“ бе реализирана система за цялостно управление, базирана на ABB i-bus® KNX-технология, която позволява комплексен контрол на всички инсталации и оптимизиране на съвместната им работа и техните функции.

Системата ABB i-bus® KNX е изключително гъвкава и позволява всички промени във функционирането на дома да стават посредством препрограмиране, като единственият лимит е само фантазията на собствениците и системният интегратор.

Ето някои от възможностите, които предоставя системата:

• Осветление и щори – използвани са модерни енергоспестяващи LED-осветителни тела. Възможността за индивидуално управление (включване/изключване/димиране) на всяко от тях не само спомага да се редуцира консумацията на енергия, но и позволява да се създаде подходящата за всяка ситуация светлинна атмосфера. Възможността за създаване на светлинни сценарии ще позволи на бъдещите обитатели на жилището с едно натискане на бутон  да бъде пресъздадена предварително запаметена сцена, комбинираща щорите и осветлението. Осветлението в общите части (коридор, баня и дрешник) се управлява от сензори за присъствие, което допълнително намалява консумацията на енергия. Щорите могат да бъдат управлявани съгласно предварително зададен график, както и да се използват при създаването на светлинни сцени. С помощта на осветлението и щорите може да бъде реализирана и имитация на присъствие, когато собствениците на дома са в отпуск например;

• Управление на консуматорите - ABB i-bus® KNX системата позволява посредством актуатори да се включват и изключват отделните захранващи линии и по този начин и съответните консуматори;

• Отопление и климатизация - отоплението се осъществява посредством подови конвектори, захранвани от газов котел. Управляващата системата с помощта на термостати контролира подовите конвектори, осигурявайки поддържането на предварително зададената температура посредством специален алгоритъм, гарантиращ  оптимизиране на консумацията. Чрез специален интерфейс към ABB i-bus® KNX системата са интегрирани и климатиците на Daikin, което позволява тяхното управление през мобилно устройство от всяка точка на света с достъп до мобилни комуникации;

• Безопасност – Във всяко от помещенията има комбинирани сензори, които ще алармират собствениците при поява на дим. Детектори за газ ще инициират спиране на газоподаването при наличие на утечка на газ, а сензори за наводнение ще подадат незабавна команда към спирателния кран на главния щранг при протичане на вода, предотвратявайки последващи щети.

• Централни функции - към тях следва да се отнесе възможността собствениците да наблюдават отделните системи и да контролират дома си с помощта на мобилно устройство (смартфон или таблет). С негова помощ те могат да управляват осветлението и щорите във всяко от помещенията, да променят настройките на отоплението, да контролират климатиците и да променят техните настройки без да е необходимо да са в самото помещение. На мобилното устройство живущите ще бъдат известени при евентуални аларми, както и ще могат да видят изображението от камерата на видеодомофона на входната врата. Към централните функции следва да се причисли и Gentral On/Off функцията, която позволява на собствениците при напускане на жилището с помощта на натискане на един бутон да изключат осветлението, да спуснат щорите, на променят настройките на отоплението в икономичен режим и да изключат неотговорните консуматори. При влизане в дома им по същия начин ще бъдат възстановени обичайните настройки на системата.

ABB i-bus® KNX е приложима както за жилищни, така и за обществени сгради. Нейният автор – компанията АББ (www.abb.com) е лидер в технологиите за производството на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността. Групата АББ има свои компании в около 100 държави и над 140 000 служители.

 “Технологиите за сградна автоматизация на АББ предоставят енергийно-ефективни решения и аз съм много щастлив да видя тази интелигентна управляваща система, заедно с нашите доказани продукти ниско напрежение, внедрена в такава модерна жилищна сграда”, сподели Екехард Нойрайтер, Изпълнителен директор на АББ за България.

Повече за AББ можете да видите тук. 

Инвеститорът на „Панорама София” е „Резиденшъл Парк София“ ЕООД, дъщерно дружество на „Линднер Фермьогенсфервалтунгс“ ГмбХ, част от Групата Линднер, Германия. Линднер АД функционира в цял свят с над 30 филиала в Европа и Азия, и общо 5500 служители.

“Изключително удовлетворени сме от продуктите ниско напрежение и системите за управление, предоставени на „Панорама София”. Системата ABB i-bus® KNX е много привлекателна за нашите клиенти благодарение на модерния си дизайн, обезопасена среда и лесен за използване интерфейс”, сподели г-н Георги Ранчев, Управител на „Резиденшъл Парк София“ ЕООД.