Стандарти на изпълнение

Начало > Панорама София > Стандарти на изпълнение

Стандарти за изпълнение и степен на завършеност – жилищна част на сградата.

 

Конструкция
• Носеща конструкция – стоманобетонна, монолитна, скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и стоманобетонови диафрагми (шайби). Изпълнение с високоякостен и водоплътен бетон В30 с W0.8.

Покрив
• Покривен пакет – стоманобетонна плоча; пароизолация; топлоизолация (в зависимост от покривните наклони - от 10 до 25см екструдиран пенополистирол); бетон за наклон; хидроизолация (два пласта битумна рулонна хидроизолация на газопламъчно лепене по система на фирма VEDAG GmbH).

Фасада – плътна част
• Термофасадна система върху тухлена стена (вж. по-долу) – лепило на циментова основа/въздушна фуга; топлоизолация; циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа; мазилка; боя.
• Топлоизолация – експандиран пенополистирол (EPS) с плътност около 15кг/м3 и дебелина 10см. Топлоизолационните плочи се лепят върху тухлената стена с лепило на циментова основа.
• Мазилка – минерална, дебелина около 2мм.
• Боя – в цвят по архитектурен проект. На фирма Brillux или подобна.

Фасада – дограма
• Профил: PVC, 6-камерен, произведен в Германия, клас А. Предвидена е алуминиева защитна капачка от външната страна на профила. Цвят на капачката – сив. Цвят на Профила – бял. Висококачествен обков на дограмата от немски производител. За отваряемите крила се предвижда двуплоскостно отваряне.
• Стъклопакет: Троен (двукамерен) с дебелина поне 40мм и пълнежен газ – Аргон. Дебелина на стъклата – поне 4мм всяко. Вътрешното стъкло се предвижда нискоемисийно (K-glass). В зависимост от изложението на прозореца и с цел подобряване на енергийната ефективност през лятото, външното стъкло може да бъде високоенергийно (Energy-glass).
• Обобщен коефициент на топлопреминаване на дограмата – под 1.00W/m2K.
• Входна врата входно фоайе, ниво партер – алуминиева, по система ЕТЕМ Е-45 или подобна. С автомат за самозатваряне. Цвят – сив.

Стени
• Фасадни стени: тухлен зид с тухли Wienerberger Porotherm 38N+F Hi. Дебелина на зида – 38см. Финишно покритие отвътре - машинна гипсова мазилка.
• Вътрешни, ограждащи апартамента, стени: тухлен зид с тухли Wienerberger Porotherm 25N+F. Дебелина на зида – 25см.
• Вътрешни преградни стени – 12.5см гипсокартонена щендерна стена по система W112 на Кнауф. Стените се шпакловат и шлайфат по фугите между гипсокартонените плоскости.
• Покритие на ограждащи стени от зидария - суха мазилка по система W623 (Кнауф) или машинно положена гипсова мазилка (вароциментова мазилка за мокри помещения, в които се предвижда финишно покритие от керамични плочи).
• Финишно покритие стени – изпълнява се само в общи части. Стълбищна клетка и общи части над сутерен: латексова боя в цвят по архитектурен проект. Сутерен: вароциментова мазилка върху тухлени зидове или видими бетонови повърхности.
• Финишно покритие по стени мазета – вароцементова мазилка върху тухлена стена или видими бетонови повърхности.
• Парапет балкони. На първи надпартерен етаж: плътен стоманобетонен борд. На останалите жилищни нива: алуминиеви вертикални квадратни тръби с покритие в цвят; хоризонтална ръкохватка от инокс или алуминий – съгласно архитектурен детайл.

Тавани
• Вътрешно-апартаментни тавани в сухи помещения: покритие от машинно положена гипсова мазилка.
• Вътрешно-апартаментни тавани в мокри помещения: окачен таван от влагоустойчив гипсокартон.
• Финишно покритие – изпълнява се само в общи части. Стълбищна клетка и общи части над сутерен: окачен таван от гипсокартон с финишно покритие по архитектурен проект. Сутерен: видими бетонови повърхности.

Подове
• Подов пакет: стоманобетонна плоча; топлоизолация; циментова замазка; финишно покритие.
• Топлоизолация – с дебелина от 3 до 4 см, от екструдиран пенополистирол;
• Циментова замазка – с дебелина от 4 до 6 см; армирана.
• Финишно покритие – предвижда се само в общи части. Стълбищна клетка и общи части над сутерен: керамични плочи от гранитогрес. Балкони – керамични плочи от мразоустойчив гранитогрес на лепене. Сутерен (гараж): шлайфана бетонова настилка.
Входни апартаментни врати:
• Блиндирани (клас 3) врати с цвят от външната страна на вратата – сив, по архитектурен проект.

Отоплителна инсталация
• Топла вода отопление и битови нужди - отоплението и подаването/подготовката на топла вода е предвидено в проекта да се осигури от едноконтурен газов кондензен котел с проектна мощност. Инвеститорът осигурява само възможността за монтиране на гореописаните съоръжения, т.е. доставката и монтажа на газов котел, бойлер и периферно оборудване не се изпълняват от последния.
• До апартамента се изгражда газоразпределителна инсталация, вкл. вертикални и хоризонтални газопроводи. Инсталацията се изгражда до „тапа“ – газ в рамките на апртамента се подава само след заявяване от Клиента в съответното газоразпределително дръжество (София газ).
• Отоплителни тела – по проект са предвидени алуминиеви подово стенни радиатори (мощност съгласно ОВК проект) и стенни лири (за бани и тоалетни), които се включват в разпределителната инсталация. Инвеститорът осигурява само възможността за монтиране на отоплителните тела, т.е. доставката и монтажа им се изпълнява от Клиента.
• Разпределителна инсталация – реализира се чрез тръби от омрежелен полиетилен с алуминиева вложка, разположени в гофрирани шлаухове, положени под замазката. На мястото за разполагане на отоплителните тела по проект, тръбите са свързани в байпас.

Климатична инсталация

• По проект са предвидени климатизатори за висок стенен монтаж, сплит или мултисплит система (съгласно проект, в зависимост от големината на апартамента), с параметри (в т.ч. охладителна мощност). Инвеститорът осигурява само възможността за монтиране на климатичните съоръжения, т.е. те се монтират от Клиента. Инвеститорът осигурява тръбните пътища за фреон (медни тръби с диаметър по проект, за ниско и високо налагане, с термоизолация) и захранване между вътрешното и външното тяло на климатика.

Вентилационна инсталация
• Принудителна вентилация на санитарните помещения (бани и тоалетни). Вентилирането се предвижда чрез канални вентилатори (дебит съгласно ОВК проект), включени в общи вертикални щрангове, които извеждат въздуха на покрива на сградата.
• Принудителна вентилация кухни: За кухните са предвидени общи вертикални въздуховодни клонове от спиротръби, с едно отклонение към кухнята и възможност за включване на кухненски абсорбатор. Отработеният въздух се изхвърля над кота покрив.

Водопроводна инсталация
• Главната водопроводна инсталация в сутерена се изпълнява от метални поцинковани тръби с изолация.
• Хоризонталните и вертикалните водопроводни мрежи в сградата, над ниво партер, се изпълняват с топлоизолирани тръби от полипропилен с висока плътност и съответните фитинги и арматура.
• В гаража се разполагат нормативно необходимия брой противопожарни касети.
• Мерене на изразходвана вода – чрез локални водомери, монтирани при вертикалните щрангове по проект, както и чрез централен водомер за входа, монтиран на сградното водопроводно отклонение.
• Инстлацията се изпълнява „до тапа“, т.е. прокарана хоризонтална разпределителна мрежа с изводи на стена, готови за последващ монтаж на оборудване от страна на Клиента. Изводите се затварят с временни тапи.

Канализационна инсталация
• Канализационната инстлация на сградата е разделна – битово-отпадни води и дъждовни води. Вътрешната канализационна мрежа за битово-отпадните води се състои от вертикална част, приемаща водите от съответното оборудване и прибори, и хоризонтална, в сутерена, която ги зауства в уличната канализационна мрежа.
• Канализационните мрежи се изпълняват от тръби от дебелостенно PVC и съответните фитинги.
• За отводняването на сутерена се предвиждат линейни водоприемни отводнители. Водите от тези отводнители се отвеждат „вкопано” в шлайфания бетон.
• Инсталацията се изпълнява „до тапа“, т.е. прокарана разпределителна мрежа с изводи на стена и под, готови за последващ монтаж на оборудване от страна на Клиента. Изводите се затварят с временни тапи.
• Отводняване балкон – чрез подов точков сифон или линеен водоприемен отводнител.

Силнотокова електро инсталация
• Силнотокова ел. инсталация - обхваща електромерно и разпределителни табла, осветителна и контактна инсталации, заземителна инсталация и защита от поражения от ел.ток при индиректен допир, мълниезащитна инсталация и защита от атмосферни и комутационни пренапражения.
• Осветителната, контактна и силовата инсталации се изпълняват в изтеглени в предварително положени в бетонови плочи, шайби и преградни стени гофрирани РVС тръби или открито над окачени таван (където има такъв). Осветителната инсталация е предвидена за скрито изпълнение с проводници ПВВ-МБ1. Контактната и силовата инсталация е предвидена за скрито изпълнение с кабели СВТ.
• Ключове и контакти – производство на ABB (Швейцария). Всички контакти се доставят тип “Шуко” 16А/220V, със заземителна клема.
• Всички контактни изводи, към които ще се включват подвижни консуматори или са предвидени за включване на компютри, електронни уреди с импулсно захранване и др. – ще са защитени с автоматични прекъсвачи с индивидуална или групова дефектнотокова защита от токове на утечка.
• На терасите се монтират влагозащитени осветителни тела тип плафон със степен на защита минимум IP44.
• Ел. захранването на всички консуматори в апартаментите става от съответни разпределителни табла, апартаментен тип за вграден монтаж, с необходимия по проект брой модули с ширина 18мм. Апартаментите са захранени съгласно проект по част Ел - трифазно или монофазно, на база големината им.

 

Key features

1.     Топлоизолация и енергийна ефективност

Концепцията на сградата е развита на база завишени критерии за енергийна ефективност по отношение отопление и охлаждане. Основните фасадни елементи, които допринасят за добрата топлоизолация на фасадата, са: тухлени зидарии, фасадна топлоизолация и фасадна дограма.

Фасадните тухлени зидарии се изпълняват от висококачествен продукт на фирма Wienerberger – керамични блокове Porotherm 38N+F Hi. Тухлата притежава отлични топлоизолационни качества и зидариите изпълнени с нея са с дебелина 38см, вместо стандартните 25см. Стените изпълнени с Porotherm 38N+F Hi удовлетворяват действащите нормативни изисквания за топлоизолиране, дори и без полагане на допълнителна топлоизолация. Въпреки това се предвижда и фасадна топлоизолация - термосистема състояща се от 10см експандиран пенополистирол (EPS/Стиропор), шапакловка, минерална мазилка и боя. Стиропора осигурява значително допълнително топлоизолиране на сградата. Така комплексният коефициент на топлопреминаване на фасадните стени става близо два пъти по-добър от нормативно изискуемия.

Фасадната дограма се изпълнява от висококачествени маркови продукти. Отличните топлоизолационни характеристики се обуславят от следните елементи – профил и стъклопакет. Избраният профил на дограмата е 6-камерен, PVC, клас А, произведен в Германия, с отлични топлоизолационни качества. Профилът е защитен от атмосферни влияния и слънчева радиация чрез монтиране от външната страна на допълнителна алуминиева капачка. Стъклопакетът е троен (двукамерен) с дебелина минимум 40мм, с пълнеж от газ Аргон. Прилагат се и специални покрития и стъкла (нискоемисийно и енергийно), които допринасят за допълнително увеличаване на енергийната ефективност на сградата. Комплексният коефициент на топлопреминаване на дограмата е много нисък и сравним с този при пасивни сгради.

В резултат от приложените материали и системи, сградата е с висока енергийна ефективност, значително по-добра от тази на повечето съвременни жилищни сгради в страната.

 2.     Шумоизолация

Подобрена шумоизолация на сградата е осигурена в две направления – вътрешна, между стаи, апартаменти, общи части, и външна – между сградата и околните източници на шум.

Основните сградни елементи, които осигуряват завишени параметри на вътрешна шумоизолация, са: вътрешно-апартаментни преградни стени, междуапартаментни стени.

Вътрешните преградни стени се изпълняват по система на фирма Кнауф и осигуряват високо ниво на шумоизолация, около 1.5 пъти по-добро в сравнение със стандартна 12см тухлена преградна стена.

Междуапартаментните стени се изпълняват от 25см тухлена зидария с керамични блокове Porotherm Wienerberger 25N+F и друстранна предстенна обшивка по система на фирма Кнауф. Двустранната предстенна обшивка в комбинация с тухлената зидария, осигурява отлично ниво на шумоизолиране, над два пъти по-добро от това на 25см стандартна, измазана тухлена стена.

Във връзка с подобряване на шумоизолацията към външните източници на шум, основно внимание е обърнато на фасадната дограма. Дограмата, освен отлични топлоизолационни качества, притежава и високо ниво на шумоизолиране – до 41dB.

В резултат може да се отчете, че приложените материали и системи намаляват околните шумове с до 95% като по този начин се осигурява тиха и комфортна среда за живеене.

Бързо търсене

Етаж от
Етаж до
Площ от
Площ до
Бр. спални от
Бр. спални до
Изложение