Условия за ползванеОграничения на отговорността

 

© 2013 RPS EOOD. Всички права запазени. 

Всички текстове, снимки, графики, звуци, анимации и видео изображения, включително тяхното оформление на настоящия интернет сайт на RPS EOOD, са защитени от авторското право. Всяко ползване, изменение или разпространение на изображенията и други мултимедийни елементи на настоящия сайт без разрешение може да бъде в нарушение на авторските права, указанията или законите за реклама и комуникация. 
Съдържание може да се съхранява единствено за лично ползване и ползване с нетърговска цел, както и единично на друга запомняща среда (твърдия диск). Всяко използване на текстовете, изображенията или извадки от сайта без писменото съгласие на RPS EOOD е в нарушение на авторското право и подлежи на съдебно преследване. В случаите, в които настоящето съдържание използва търговски марки или имена; дори и в случаите, в които същите не са изрично упоменати като такива, последните също попадат в обхата на защита на авторското право. 

RPS EOOD не дава гаранция, че сайтът ще бъде постоянно активен или че информацията в него е пълна, точна, изчерпателна и актуална. Съдържанието на сайта не представлява по никакъв начин покана от какъвто и да е характер, отправена към потребителите. RPS EOOD не носи отговорност за каквито и да е загуби, преки или непреки вреди, в това число пропуснати ползи, имуществени или неимуществени вреди, загуба на бизнес партньори или подписани договори, на репутация или добро име, произтичащи от вашия достъп и/или използване на интернет страницата на RPS EOOD. Всички материали, съдържание и данни, посочени на настоящия сайт, могат да бъдат изменени по всяко време и не задължават по никакъв начин RPS EOOD. RPS EOOD не носи никаква съдебна или друга отговорност за всички възможни щети, причинени от вируси на вашия хардуер или друга собственост в резултат от достъпа ви до настоящия сайт или използването на неговото съдържание, или в резултат на свалянето на информация, видео или звукови файлове от настоящия сайт. 
RPS EOOD не носи никаква отговорност за информацията, съдържаща се в настоящия интернет сайт, не претендира, че е пълна, точна и актуална. Това се отнася и за всички връзки, приложени пряко или непряко в настоящия интернет сайт с информативна цел. RPS EOOD не носи никаква отговорност за съдържанието на уебстраниците на трети страни, към които може да се осъществи достъп през сайта на RPS EOOD. Операторите на сайтовете, към които има приложени връзки, носят пълната отговорност за съдържанието, публикувано на техните страници. Потребителят носи лична отговорност за всеки достъп до уебстраници на трети страни. 

С посещаването и разглеждането на настоящия интернет сайт потребителят се съгласява с условията за използването му и ограниченията на отговорността. В случай на несъгласие, потребителят преустановява посещението и разглеждането на сайта.
В случай че някой от текстовете по-горе е или бъде обявено за недействително съгласно действащото българско законодателство, то това няма да повлияе и останалите разпоредби на Ограниченията на отговорността.

Бързо търсене

Етаж от
Етаж до
Площ от
Площ до
Бр. спални от
Бр. спални до
Изложение